• 王晓群(Xiaoqun Wang)

  中科院生物物理研究所,脑与认知科学国家重点实验室副主任,二级研究员,长聘岗位

  中国科学院脑科学与智能技术卓越中心成员

  中国科学院大学岗位教授(A类),神经科学与心理学教研室主任

  一、工作经历

  • 2000/9 - 2004/05,中科院遗传与发育所,遗传与发育,博士;
  • 2004/05 – 2006/12,加州大学旧金山分校,遗传发育与神经科学专业,访问学者;
  • 2007/01 – 2009/10,纪念斯隆-凯特癌症研究中心,发育生物学系,博士后;
  • 2009/01 – 2012/10,加州大学旧金山分校,干细胞与再生医学研究所,助理教授(研究系列);
  • 2012/10 - 至今,中科院,生物物理研究所,研究员/教授。

  二、承担科研项目情况

  • 国家重大科学研究计划,2014CB964600、“成体神经干细胞的命运决定机制与功能研究” 首席科学家(973)(2014-2018)
  • 国家重点研发计划, 2019YFA0110100 “区域特异性神经干细胞的获取以及功能特性和应用的研究 首席科学家 (2019-2023)

  三、获奖情况

  • 谈家桢生命科学创新奖(2019)
  • 干细胞研究创新奖(2018)

  四、代表性论文

  1. Yingchao Shi, Le Sun, Mengdi Wang, Jianwei Liu, Suijuan Zhong, Rui Li, Peng Li, Lijie Guo, Ai Fang, Ruiguo Chen, Woo-Ping Ge, Qian Wu*, Xiaoqun Wang*. Vascularized human cortical organoids (vOrganoid) model cortical development in vivo Plos Biology. 2020; accepted. *Corresponding Author.
  2. Yufeng Lu, Wenyang Yi, Fion Shiau, Suying Lu, Qian Wu, et al Xiaoqun Wang* Single-cell analysis of human retina identifies evolutionarily conserved and species specific mechanisms controlling development. Developmental Cell. 2020; accepted. *Corresponding Author.
  3. Chonghai Yin, Xin Zhou, Yong-Gang Yao, Wei Wang, Qian Wu, Xiaoqun Wang. Abundant self-amplifying intermediate progenitors in the subventricular zone of the Chinese tree shrew neocortex 2020 Cerebral Cortex Accepted. Corresponding Author.
  4. Haohuan Xie, Wen Zhang, Mei Zhang, Tasneem Akhtar, Young Li, Wenyang Yi, Xiao Sun, Zuqi Zuo, Min Wei, Xin Fang, Ziqin Yao, Kai Dong, Suijuan Zhong, Qiang Liu, Yong Shen, Qian Wu, Xiaoqun Wang, Huan Zhao, Jin Bao, Kun Qu, Tian Xue. Chromatin accessibility analysis reveals regulatory dynamics of developing human retina and hiPSC-derived retinal organoids. Sci Adv.  2020;6(6):eaay5247. Published 2020 Feb 7.
  5. Suijuan Zhong, Wenyu Ding, Le Sun, Yufeng Lu, Hao Dong, Xiaoying Fan, Zeyuan Liu, Ruiguo Chen, Shu Zhang, Qiang Ma, Fuchou Tang, Qian Wu & Xiaoqun Wang. Decoding the development of human hippocampus. Nature. 2020; 577(7791): 531–536. *Corresponding Author.
  6. Huasheng Yu, Tianjun Zhao, Simin Liu, Qinxue Wu, Omar Johnson, Zhaofa Wu, Zihao Zhuang, Yaocheng Shi, Luxin Peng, Renxi He, Yong Yang, Jianjun Sun, Xiaoqun Wang, Haifeng Xu, Zheng Zeng, Peng Zou, Xiaoguang Lei, Wenqin Luo and Yulong Li. MRGPRX4 is a bile acid receptor for human cholestatic itch. Elife. 2019 Sep 10;8. pii: e48431. doi: 10.7554/eLife.48431.
  7. Wenyu Ding, Qian Wu, Le Sun, Na Clara Pan, Xiaoqun Wang*. Cenpj regulates cilia disassembly and neurogenesis in the developing mouse cortex. J of Neuroscience. J Neurosci. 2019 Jan 9. Corresponding Author.
  8. YamingYang, RuiguoChen, XianmingWu, YannanZhao, YonghengFan, ZhifengXiao, JinHan, LeSun, Xiaoqun Wang, JianwuDai. Rapid and Efficient Conversion of Human Fibroblasts into Functional Neurons by Small Molecules. Stem Cell Reports. 2019 Nov 12;13(5):862-876. doi: 10.1016/j.stemcr.2019.09.007. Epub 2019 Oct 17.
  9. Cuicui Ji, Hongyu Zhao, Dongfang Li, Huayu Sun, Junfeng Hao, Ruiguo Chen, Xiaoqun Wang, Hong Zhang, Yan G Zhao. Role of Wdr45b in maintaining neural autophagy and cognitive function. Autophagy. 2019 Jun 25:1-11.
  10. Da-Li Tong, Rui-Guo Chen, Yu-Lan Lu, Wei-Ke Li, Yue-Fang Zhang, Jun-Kai Lin, Ling-Jie He, Ting Dang, Shi-Fang Shan, Xiao-Hong Xu, Yi Zhang, Chen Zhang, Ya-Song Du, Wen-Hao Zhou, Xiaoqun Wang, Zilong Qiu. The critical role of ASD-related gene CNTNAP3 in regulating synaptic development and social behavior in mice. Neurobiol Dis. 2019 May *Corresponding Author.
  11. Zhong S., Zhang S., Fan X., Wu Q., Yan L., Zhang H., Li L., Sun. L, Pan N., Xu X., Tang F., Zhang J., Qiao J., Wang X.  Single-cell RNA-Seq analysis reveals a developmental atlas of the human prefrontal cortex. Nature. 2018 Mar. 14; publish online. *Corresponding Author.
  12. Na Clara Pan, Ai Fang, Chen Shen, Le Sun, Qian Wu, Xiaoqun Wang*. Early Excitatory Activity-dependent Maturation of Somatostatin Interneurons in Cortical Layer 2/3 of Mice Cerebral Cortex. 2018 Dec 7. Corresponding Author.
  13. Le Sun, Ruiguo Chen, Ye Bai, Jia Li, Qian Wu, Qin Shen, Xiaoqun Wang.  Morphological and Physiological Characteristics of Ebf2-EGFP-Expressing Cajal-Retzius Cells in Developing Mouse Neocortex.Cerebral Cortex. 2018 Oct 11.Corresponding Author.
  14. Xiaoying Fan, Ji Dong, Suijuan Zhong, Yuan Wei, Qian Wu, Liying Yan, Jun Yong, Le Sun, Xiaoye Wang, Yangyu Zhao, Wei Wang, Jie Yan, Xiaoqun Wang*, Jie Qiao*, Fuchou Tang*. Spatial transcriptomic survey of human embryonic cerebral cortex by single-cell RNA-seq analysis. Cell Res. 2018 Jul; 28(7):730-745. *Corresponding Author.
  15. Yingchao Shi, Shihua Li, Qian Wu, Le Sun, Junjing Zhang, Na Pan, Qihui Wang, Yuhai Bi, Jing An, Xuancheng Lu, George Fu Gao & Xiaoqun Wang. Vertical Transmission of the Zika Virus Causes Neurological Disorders in Mouse Offspring. Sci Rep. 2018 Feb 23;8(1):3541.
  16. Jing Liu, Wensu Liu, Lu Yang, Qian Wu, Haofeng Zhang, Ai Fang, Long Li, Xiaohui Xu, Le Sun, Jun Zhang, Fuchou Tang, Xiaoqun Wang. The Primate-Specific Gene TMEM14B Marks Outer Radial Glia Cells and Promotes Cortical Expansion and Folding, Cell Stem Cell. 2017 https://doi.org/10.1016/j.stem.2017.08.013
  17. Rui Li, Le Sun, Ai Fang, Peng Li, Qian Wu, Xiaoqun Wang. Recapitulating cortical development with organoid culture in vitro and modeling abnormal spindle-like (ASPM related primary) microcephaly disease. Protein Cell. 2017. 2017 Nov;8(11):823-833. doi: 
  18. WU Qian, LI Rui, SUN Le, LIU Jing, FANG Ai, LIU Wen-Su, LI Long, YANG Meng, Xiaoqun Wang. Neocortical Expansion and Neurodevelopmental Disease. Prog. Biochem. Biophys. 2016, 43(4): 389~397.
  19. Xiang-Chun Ju, Qiong-Qiong Hou, Ai-Li Sheng, Kong-Yan Wu, Yang Zhou, Ying Jin, Tieqiao Wen, Zhengang Yang, Xiaoqun Wang, Zhen-Ge Luo. The hominoid-specific gene TBC1D3 promotes generation of basal neural progenitors and induces cortical folding in mice. Elife. 2016 Aug 9;5. pii: e18197.
  20. Qi Yuan, Ke-Yu Deng, Le Sun, Shaopeng Chi, Zhiguang Yang, Jun Wang, Hong-Bo Xin, Xiaoqun Wang* & Guangju Ji*. Calstabin 2: An important regulator for learning and memory in mice.Sci Rep. 2016 Feb 18;6:21087. *Co-corresponding authors
  21. Yixuan Wang, Qian Wu, Peng Yang, Chenfei Wang, Jing Liu, Wenyu Ding, Wensu Liu, Ye Bai, Yuanyuan Yang, Hong Wang, Shaorong Gao & Xiaoqun Wang. LSD1 corepressor RCOR2 orchestrates neurogenesis in the developing mouse brain. Nature Communications. 2016 Jan 22;7:10481.
  22. Zhaohui Kou, Qian Wu, Xiaochen Kou, Chonghai Yin, Hong Wang, Zhentao Zuo, Yan Zhuo, Antony Chen, Shaorong Gao, Xiaoqun Wang. CRISPR/Cas9-mediated genome engineering of the ferret. Cell Research. 2015 Dec;25(12):1372-5
  23. Yan G Zhao, Le Sun, Guangyan Miao, Cuicui Ji, Hongyu Zhao, Huayu Sun, Lin Miao, Saori R Yoshii, Noboru Mizushima, Xiaoqun Wang, Hong Zhang. The autophagy gene Wdr45/Wipi4 regulates learning and memory function and axonal homeostasis. Autophagy. 2015;11(6):881-90.
  24. Caitlyn C. Gertz, Jan Liu, Bridget Lamonica, Xiaoqun Wang &Arnold. R. Kriegstein. Diverse Behaviors of Outer Radial Glia in Developing Ferret and Human Cortex. The Journal of Neuroscience, 2014. Feb. 12;34 (7):2559-70
  25. Qian Wu, Jing Liu, Ai Fang, Rui Li, Ye Bai, Arnold Kriegstein and Xiaoqun Wang. The Dynamic of neuronal migration. Adv. Exp. Med. Biol. 2014; 800:25-36.
  26. Rui Li, Ye Bai, Tingting Liu, Xiaoqun Wang and Qian Wu. Induced pluripotency and direct reprogramming: a new window for treatment of neurodegenerative diseases. Protein Cell. 2013 Jun;4(6):415-24.
  27. Qian Wu and Xiaoqun Wang. Neuronal stem cells in the central nervous system and in human diseases. Protein Cell. 2012 Apr;3(4):262-70
  28. Xiaoqun Wang and Arnold. R. Kriegstein.  OSVZ Radial Glial Cells, Book Chapter, Neuroglia. 3rd Edition. Oxford University Press. 2012. ISBN13: 978-0-19-979459-1.
  29. Bridget Lamonic, Jan Liu, Xiaoqun Wang & Arnold. R. Kriegstein.  An updated perspective on human neurodevelopmental disease. Current Opinion in Neurobiology. 2012 Oct;22(5):747-53.
  30. Xiaoqun Wang, Jan Liu& Arnold. R. Kriegstein.  Orienting fate: spatial regulation of neurogenic divisions. Neuron. 2011 Oct. 20; 72(2): 191-3。
  31. Xiaoqun Wang*, Jin-wu Tsai, Bridget Lamonica & Arnold. R. Kriegstein*. A new subtype of cortical progenitor cell in the mouse embryonic neocortex. Nat Neurosci, 14, 555–561 (2011) (Cover; featured in News and Views) * Co-corresponding author.
  32. Xiaoqun Wang, Jin-wu Tsai, Janice H. Imai, Wei-Nan Lian, Richard B. Vallee & Song-Hai Shi. et al, Asymmetric segregation of mother and daughter centrosome in mammal neocortex. Nature. 2009 Oct 15; 461: 947-55. (Cover; Featured in News and Views)
  33. Yong-chun Yu, Ronald s Buiter, Xiaoqun Wang and Song-hai Shi. Specific synapses develop preferentially among sister excitatory neurons in the neocortex. Nature 2009 Mar 26; 458: 501-4.